Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 25 april 2022

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 25 april 2022 har justerats den 2 maj 2022 vad avser §§ 1-13 samt 17-47.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 maj 2022–24 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad