Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 26 april 2022

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 26 april 2022 har justerats den 4 maj 2022 vad avser §§1-5, 8-12, 14, 15, 17, 18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 maj 2022–26 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos fastighetskontoret, Hantverkargatan 2 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad