Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 21 april 2022

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 21 april 2022 har justerats den 4 maj 2022 vad avser §1-6, 10, 11, 14-18, 21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 maj 2022–26 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad