Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 26 april 2022

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 26 april 2022 har justerats den 3 maj 2022 vad avser §1-3,6-7,9-15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 maj 2022–25 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad