Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för 28 april 2022

Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för 28 april 2022 har justerats 6 maj 2022 vad avser §§1-12, §§14-20, §22, §§38-46.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 maj 2022–31 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning i eDok samt i Meetings Plus.

Uppdaterad