Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 3 maj 2022

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 3 maj 2022 har justerats den 3 maj 2022 vad avser §§1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 november 2020–25 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Virkesvägen 3.

Uppdaterad