Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 10 maj 2022

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 10 maj 2022 har justerats den 10 maj 2022 vad avser §§1-27.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 11 maj 2022–1 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Virkesvägen 3.

Uppdaterad