Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022 har justerats den 3 maj 2022 vad avser §§ 5-6, 8-14, 18-44.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 maj 2022–26 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad