Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 21 april 2022

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 21 april 2022 har justerats den 28 april 2022 vad avser §§§1–5, 7–8, 10–28, 30, 33–49.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 maj 2022–24 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad