Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022 har justerats den 29 april 2022 vad avser §§1–26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 maj 2022–24 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
samt i eDok Meetings.

Uppdaterad