Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 25 april 2022

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden den 25 april 2022 har justerats den 1 maj 2022 vad avser §1-7.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 maj 2022–24 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad