Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 2 maj 2022

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 2 maj 2022 har justerats den 6 maj 2022 vad avser §§1-19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 maj 2022–30 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad