Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022

Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022 har justerats den 3 maj 2022 vad avser §§ 1-6, 8, 10-11, 13, 20-30.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 maj 2022–25 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad