Kungörelse om flyttade fordon 27 maj 2022

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren  underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 27 maj 2022

Kungörelse om flyttade fordon den 27 maj 2022 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad