Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 28 april 2022

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 28 april 2022 har justerats 4 maj 2022 vad avser §1-25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 6 maj 2022–27 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad