Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 28 april 2022

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 28 april 2022 har justerats 3 maj 2022 vad avser §1-31 varav §§ 7 och 13 omedelbart justerade.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 maj 2022–25 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad