Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 17 november 2022

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 17 november 2022 har justerats den 17 november 2022 vad avser §§ 7, 12-13.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 november 2022–9 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad