Stockholms trafiknämnds protokoll för den 27 oktober 2022

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 27 oktober 2022 har justerats den 8 november 2022 vad avser §§ 1-6, 8, 10.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 november 2022–2 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

 

Uppdaterad