Stockholms trafiknämnds protokoll för den 17 november 2022

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 17 november 2022 har justerats den 17 november 2022 vad avser § 14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 21 november 2022–12 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad