Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 10 november 2022

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 10 november 2022 har justerats den 21 november 2022 vad avser §1–6, 8–14, 16–42.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 november 2022–14 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, Bygg- och plantjänsten. 

Uppdaterad