Stockholms kulturnämnds protokoll för den 15 november 2022

Stockholms socialnämnds protokoll för den 15 november 2022 har justerats den 15 november 2022 vad avser §4 och 7.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 17 november 2022–8 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos kulturförvaltningen samt på Insyn.

Uppdaterad