Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 9 november 2022

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 9 november 2022 har justerats den 10 november 2022 vad avser §§1-9.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 11 november 2022–2 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad