Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 16 november 2022

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 16 november 2022 har justerats den 17 november 2022 vad avser §§ 10 och 16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 november 2022–9 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad