Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 7 november 2022

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 7 november 2022 har justerats den 14 november 2022 vad avser §§ 1-24, 26-75.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 15 november 2022–6 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östebergs plan 1 samt på Meetings Plus samt på eDok Meetings.

Uppdaterad