Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 7 november 2022

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 7 november 2022 har justerats den 8 november 2022 vad avser § 25. Förslag till taxa för avfall under kommunens ansvar för december 2022 och år 2023.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 november 2022–30 november 2022.


Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad