Stockholms idrottsnämnds protokoll för 15 november 2022

Stockholms idrottsnämnds protokoll för 15 november 2022 har justerats 21 november 2022 vad avser §§ 1-6,

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 november 2022–13 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos idrottsförvaltningen, Palmfelt Center 5 samt på Insyn.

Uppdaterad