Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 15 november 2022

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 15 november 2022 har justerats den 16 november 2022 vad avser §1-17.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 november 2022–9 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Palmfeltsvägen 5 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad