Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 8 november 2022

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationenprotokoll för den 8 november 2022 har justerats den 8 november2022 vad avser §§1-31.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
9 november 2022–30 november 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning,
Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad