Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 22 november 2022

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 22 november 2022 har justerats den 22 november 2022 vad avser §§1-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 november 2022–14 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad