Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 27 oktober 2022

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 27 oktober 2022 har justerats den 3 november 2022 vad avser §§ 1-2, 18, 20-46, 48-59.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 november 2022–28 november 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning,
Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad