Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 17 november 2022

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 17 november 2022 har justerats den 17 november 2022 vad avser §§ 3, 20.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 21 november 2022–12 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad