Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 7 november 2022

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 7 november 2022 har justerats den 13 november 2022 vad avser §§1-17.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 november 2022–7 december 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 7 november 2022

Uppdaterad