Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 21 november 2022

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden den 21 november 2022 har justerats den 23 november 2022 vad avser §§1-4.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad