Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 29 september 2022

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 29 september 2022 har justerats den 7 oktober 2022 vad avser §§ 1, 2, 4-22, 25-26, 30-38.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
10 oktober–31 oktober.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning,
Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad