Kungörelse om flyttade fordon den 21 oktober 2022

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 21 oktober 2022

Kungörelse om flyttade fordon den 21 oktober 2022 (pdf)

Kontakt

Stängt just nu

Trafikkontoret

Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Avvikande öppettider
Julafton 24 december – stängt
Juldagen 25 december – stängt
Annandag jul 26 december – stängt
Telefon
Telefon 08-508 27 200 (växel)
E-post
E-post trafikkontoret@stockholm.se

Uppdaterad