Stockholms socialnämnds protokoll för 3 januari 2022

Stockholms socialnämnds protokoll för 3 januari 2022 har justerats 3 januari 2022 vad avser §§ 4,5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 januari 2022–25 januari 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen, Storforsplan 36 samt på Insyn.

Uppdaterad