Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 4 januari 2022

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 4 januari 2022 har justerats den 4 januari 2022 vad avser §§1-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 januari 2022–26 januari 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Virkesvägen 3.

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning

Uppdaterad