Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 3 januari 2022

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 3 januari 2022 har justerats den 10 januari 2022 vad avser §§ 1-2, 5-6.

Uppdaterad