Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 3 januari 2022

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 3 januari 2022 har justerats den 3 januari 2022 vad avser §§ 3,4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 januari 2022–25 januari 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad