Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 3 januari 2022

Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 3 januari 2022 har justerats 3 januari 2022 vad avser §§1-6.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 januari 2022–25 januari 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117 samt i Meetings Plus.

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning

Uppdaterad