Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 10 januari 2022

Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 10 januari 2022 har justerats den 11 januari 2022 vad avser §1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 januari 2022–3 februari 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Kungsholmens stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad