Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 3 januari 2022

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 3 januari 2022 har justerats den 3 januari 2022 vad avser §1-11.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 januari 2022–26 januari 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad