Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 3 januari 2022

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 3 januari 2022 har justerats 3 januari 2022 vad avser §§ 1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 januari 2022–25 januari 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad