Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 3 januari 2022

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 3 januari 2022 har justerats den 3 januari 2022 vad avser §§ 1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 januari 2022–25 januari 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad