Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 28 april 2022

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 28 april 2022 har justerats den 28 april 2022 vad avser §§ 6-7, 9, 15-16, 18-22 .

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2022–20 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad