Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 28 april 2022

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 28 april 2022 har justerats den 28 april 2022 vad avser §§ 7, 9, 58, 85.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 maj 2022–23 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad