Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 21 april 2022

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 21 april 2022 har justerats den 27 april 2022 vad avser §1-33.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2022–20 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2.

Uppdaterad