Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 26 april 2022

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 26 april 2022 har justerats den 26 april 2022 vad avser §7, 9, 10, 15-19, 26, 28.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 28 april 2022–19 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad