Stockholms kulturnämnds protokoll för 26 april 2022

Stockholms kulturnämnds protokoll för 26 april 2022 har justerats 26 april 2022 vad avser §4-8, 10-15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 28 april 2022–19 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos kulturförvaltningen, Askebykroken 13 samt på Insyn.

Uppdaterad