Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 27 april 2022

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 27 april 2022 har justerats den 28 april 2022 vad avser §§ 3, 5, 9, 12, 17, 21-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2022–20 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad